Επιστροφές και Ακυρώσεις

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (και μόνον), δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρα που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (δηλαδή την Επιχείρηση με την επωνυμία SPARE PARTS TRADE Ltd, η οποία εδρεύει στo ΙΛΙΟΝ ΑΦΜ 800502315, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ) για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή email).

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

  1. Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς σε σχέση με το προϊόν που επιστρέφετε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός των χρονικών ορίων που ο νόμος θέτει. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω και ελέγξουμε τα αγαθά. Συμφωνείτε ρητώς ότι θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε ή στην πιστωτική σας κάρτα (εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα).
  2. Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω με δική σας ευθύνη και δικές σας δαπάνες τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς (Επιχείρηση με την επωνυμία  SPARE PARTS TRADE Ltd, η οποία εδρεύει στο ΙΛΙΟΝ ΑΦΜ 800502315 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την Επιχείρησή μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να φέρει την αρχική του συσκευασία η οποία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες καθώς και να φέρει μαζί όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Στην περίπτωση που το προϊόν συνοδεύεται από κάποιο δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί και το δώρο αυτό, επίσης στην κατάσταση που παραλήφθηκε.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα πρωτότυπα φορολογικά παραστατικά του η Εταιρεία μας δεν δύναται να ταυτοποιήσει το προϊόν με συγκεκριμένη παραγγελία από το eshop μας και δεν θα μπορεί να κάνει δεκτή την επιστροφή.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ΔΕΝ εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

  • στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί
  • στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε ορίσει εσείς ως αγοραστής ή σύμφωνα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή
  • στα προϊόντα με έκπτωση
  • στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν υποστεί φθορές κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, κατά την αφαίρεση των ετικετών ή την κακή χρήση από τον καταναλωτή

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων που αγοράσατε, οφείλετε να τα χειρίζεστε και να τα εξετάζετε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα σας επιτρεπόταν να το πράξετε σε κάποιο κατάστημα και όχι περισσότερο από αυτό.

Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ  ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσουμε το προϊόν που παραγγείλατε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες όπως αναγράφονται στην περιγραφή του κατασκευαστή και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα (πλην της περίπτωσης υπαναχώρησης βλ. ανωτέρω εφόσον είστε καταναλωτής), σας καλούμε να επικοινωνήσετε εντός 48 ωρών από την παραλαβή του με εμάς στο τηλέφωνο  2105061547 ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προκειμένου να συνεννοηθούμε για το ζήτημα αυτό. Εφόσον πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες και εφόσον μας ενημερώσετε στο χρονικό διάστημα των 48 ωρών τότε στην περίπτωση αυτή θα συνεννοηθούμε για τον τρόπο που δύναται τούτο να διορθωθεί ή τυχόν να αντικατασταθεί με άλλο.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση που χωρίς να υπάρχει ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας στο προϊόν που παραλάβατε, απλά επιθυμείτε την αλλαγή του και την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν ίσης, μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας, σας καλούμε να επικοινωνήσετε εντός 48 ωρών από την παραλαβή του με εμάς στο τηλέφωνο 210.5777.176 ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προκειμένου να συνεννοηθούμε για το ζήτημα αυτό και την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν της προτίμησής σας. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην Επιχείρηση βαρύνουν εσάς και ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής που περιγράφονται και ανωτέρω στο κεφάλαιο ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ώστε να δεχτούμε να το παραλάβουμε. Στην περίπτωση που επιλέγετε προϊόν μικρότερης αξίας η Επιχείρησή μας μπορεί να πιστώσει τη διαφορά στην αξία και να χρησιμοποιήσετε το πιστωτικό σε επόμενη αγορά σας.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η Επιχείρηση δεν διαθέτει πολιτική εγγύησης. Δεν είναι υπεύθυνη για ζημιά από φυσιολογική φθορά, κακή χρήση ή καταστροφή κατά την αφαίρεση της συσκευασίας.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν χρειαστεί επιδιόρθωση, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρησή μας μέσω email. Εαν είναι δυνατή η επιδιόρθωση θα τον ενημερώσουμε για το αν θα υπάρξει κόστος (εφόσον πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξωτερικός συνεργάτης ή χρειάζεται αντικατάσταση τμήματος) ή θα είναι δωρεάν εάν μπορεί η επιδιορθωθεί από εμάς. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθεί και για τα έξοδα μεταφοράς.

Ψάχνετε κάποιο εξειδικευμένο ανταλλακτικό;

Επικοινωνία

© 2024 SPARE PARTS TRADE Ltd. All rights reserved. Designed by TotalWeb®.